Hỗ trợ khởi nghiệp

Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

2018-03-30 - Chính phủ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký thay Thủ tướng Quyết định 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025". Đề án nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp tại

Ngày 30/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với mục tiêu là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Triển khai Đề án, ngày 30/3/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT kèm theo Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; đồng thời có văn bản hướng dẫn các cơ sở đào tạo thuộc Bộ quản lý triển khai các nội dung trong Đề án nhằm sớm đưa Đề án vào hiện thực và đạt được các mục tiêu mà Đề án đã đặt ra.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, ngày 18/6/2018, tại phiên họp của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học đưa vấn đề khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy cụ thể, thực tế hơn và coi đó là một nội dung đào tạo quan trọng; đồng thời yêu cầu các trường đại học cần đặt ra những mục tiêu cụ thể về hoạt động khởi nghiệp trong đào tạo. Vì vậy, Bộ GD&ĐT tổ chức các hội nghị nhằm quán triệt và bàn các giải pháp thực hiện các nội dung trong Đề án theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như triển khai Kế hoạch của Bộ về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ Giáo dục chính trị học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT báo cáo một số nội dung của Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và Kế hoạch triển khai Đề án của Bộ GD&ĐT; Đại học Huế báo cáo về mô hình hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Đại học Huế. Đồng thời, trao đổi,  thảo luận về triển khai các nội dung của Đề án và Kế hoạch của GD&ĐT.

Nội dung thảo luận được tập trung vào các nội dung như: Việc đưa các chuyên đề khởi nghiệp vào chương trình đào tạo theo hướng như thế nào để phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, tránh hình thức và tránh gây áp lực đối với sinh viên. Việc bố trí phân công cán bộ, giảng viên đảm nhiệm công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường; việc gắn kết các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên với các hoạt động khởi nghiệp và việc phát triển các sản phẩm thương mại, mô hình kinh doanh dựa trên các sản phẩm nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về việc hình thành các Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, các không gian dùng chung cho hoạt động khởi nghiệp của sinh viên và việc hình thành các Câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp trong trường. Việc phối hợp với các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, động lực giúp sinh viên hình thành các dự án ý tưởng khởi nghiệp cũng như việc lựa chọn các dự án, ý tưởng có tính khả thi để tham gia các cuộc thi khởi nghiệp.

Theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trong giai đoạn 2018 - 2020, sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho học sinh, sinh viên toàn quốc và tổ chức các hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp, xây dựng tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng khởi nghiệp; tạo môi trường và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp và các Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp... Hình thành các Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong trường để hỗ trợ ươm tạo tại trường hoặc kết nối đến các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo và kết nối đầu tư...

Giai đoạn 20121 - 2025, tiếp tục thực hiện các nội dung trong giai đoạn trước; rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; đáng chú ý là hỗ trợ cho 10 Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo được hình thành...