VĂN BẢN
Ngày BHTiêu đềTrích yếuCơ quan ban hành
19-06-2017Luật số : 07/2017/QH14Luật chuyển giao công nghệQuốc Hội
19-12-1994Luật số: 1201313-3122Luật chuyển giao công nghệQuốc Hội
12-06-2017Luật số: 04/2017/QH14Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và NhỏQuốc Hội
30-03-2018Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký thay Thủ tướng Quyết định 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025". Đề án nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp tạiChính phủ
30-06-2017phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giớiChính phủ
11-03-2018Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạoNghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sángChính phủ
16-08-2019Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủChính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.Nhà nước
16-05-2016Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ vChính phủ